Külastust suunava taristu rekonstrueerimine Järve luidete maastikukaitsealal

Projekti käigus teostatud rekonstrueerimistööd aitavad kaasa loodusliku mitmekesisuse säilimisele läbi külastaja suunamise üle tallamisõrnade luitekoosluste. Järve maastikukaitsealal rekonstrueeriti Taimeaia puhkekohas jalgrada parklast randa, infotahvel, riietuskabiin ja pinklaud ning Järve puhkekohas parkla, piirded, kuivkäimla, infotahvel ja jalgrada parklast randa.

Projekti tegevuste teostamise aeg oli: 25.11.2013 - 31.12.2014