Külastust suunava infrastruktuuri rekonstrueerimine Tihu looduskaitsealal

Projekti abil tõhustati külastajate suunamist ja külastuse korraldamist. Leemeti – Õngu matkarajal rekonstrueeriti laudtee Tihu järveni, vaateplatvorm, infotahvlid ja viidad. Vanajõeoru õpperajal rekonstrueeriti trepid, piirded, viidad, purded. Projekti käigus püüti leida lahendust erosiooni takistamiseks praeguselt vaatealalt Vanajõeoru nõlval orgu.

Projekti tegevuste teostamise aeg oli: 30.09.2011-31.10.2013