Soomaa rahvuspargis Kuresoo raba kaguosas asuva rikutud rabaala taastamine

Kuresoo taastamise ehitusprojektis ettenähtud tegevused on elluviidud. Projektiga suleti Kuresoo kaguosas asunud kraavistik ning loodi seeläbi eeldused Kuresoo raba elupaigatüüpide taastumiseks. Tehtud on raadamistööd, ehitatud puidust (29 tk) ja turbast (28 tk) paisud ja puhastatud teeäärne kraav, kuhu paigaldati ka uus truup.

Projekti tegevuste teostamise aeg oli: 01.08.2010-30.06.2013