Muraka soostiku servaala veerežiimi ja sooelupaikade taastamine

Muraka soostiku servaaladel rajatakse kuivenduskraavidele 83 paisu. Seeläbi luuakse eeldused raba servaala kuivendamiseelse veerežiimi taastumiseks ning sootaimestiku taastumiseks.

Projekti tegevuste teostamise aeg oli: 01.10.2013-01.12.2015