Soomaa rahvuspargi külastusobjektide rekonstrueerimine IV

Projekt "Soomaa rahvuspargi külastusobjektide rekonstrueerimine IV" on jätkuks investeeringute kavas olnud projektile "Soomaa rahvuspargi külastusobjektide rekonstrueerimine II", mille käigus renoveeriti Kopraraja õpperajal 676 meetrit laudteed invarajaks.

Antud projekti käigus rekonstrueeriti Soomaa rahvuspargi looduskeskuse juures asuva Kopraraja 1,2 km pikkune rajalõik. Kopraraja õpperada on põhiliseks loodusharidusprogrammide läbiviimise kohaks ning projekti tulemusena on kogu rada turvaline ja hästi läbipääsetav, mis omakorda minimeerib külastajate võimaliku negatiivse mõju maastikule.
Rekonstrueeritud on 1,2 km õpperada, 3 platvormidel puhkekohta ja 1 purre.
Tänu teostatud rekonstrueerimistöödele on külastuskeskkond turvaline ja uuenenud külastustaristu aitab vältida ja vähendada inimeste survet tundlikele liikidele, mis omakorda annab võimaluse loodusliku mitmekesisuse suurenemiseks.

Projekti tegevuste teostamise aeg oli: jaanuar 2015 - november 2015