Endla looduskaitsealal loodusväärtuste hoidmiseks vajalike rajatiste rekonstrueerimine

Endla looduskaitsealal on projekti raames 2010. aastal rekonstrueeritud:
1. Oostriku lõkkekohas varjualune
2. Sopa allika õpperajal 200 m rajalõik, mis kaeti hakkepuiduga

2011. aastal rekonstrueeritakse:
1. Endla järve matkarajal 5 silda, laudtee 440 m ulatuses (Endla puisniidult Endla järveni);
2. Männikjärve raba õpperajal laudtee 290 m ulatuse.

Projekti raames on 2011. aastal rekonstrueeritud:
1. Endla järve matkarajal 900 m rajalõik, mis kaeti hakkepuiduga ja 5 silda.

Projekti tegevuste teostamise aeg oli: 27.04.2010-29.02.2012