Tõramaa jõe hüdroloogilise režiimi taastamine Soomaa rahvuspargis

RMK loobus projekti elluviimisest.