RMK kõrgendatud avaliku huviga aladel planeeritud raieid tutvustavad koosolekud

Kõrgendatud avaliku huviga aladele (KAH-aladel) planeeritud töödest antakse teada alaga seotud kogukonnale ja korraldatakse planeeritud töid tutvustav kokkusaamine, mille käigus arutatakse võimalusi, kuidas raietegevust läbi viia võimalikult parimal ja kogukonda vähemhäirival moel.


Toimunud koosolekud

   2020