RMK kõrgendatud avaliku huviga aladel planeeritud raieid tutvustavad koosolekud

Kõrgendatud avaliku huviga aladel (KAH-aladel) planeeritud töödest antakse teada alaga seotud kogukonnale ja korraldatakse planeeritud töid tutvustav ja arutelu hõlmav kokkusaamine. Kohtumise käigus arutatakse võimalusi, kuidas raietegevust läbi viia võimalikult parimal ja kogukonda vähemhäirival moel.Järgmised avalikud arutelud

Hetkel saabuvate arutelude teateid ei ole.


Toimunud avalikud arutelud

     2021   2020