RMK kõrgendatud avaliku huviga alade kaasamiskoosolekud

Kõrgendatud avaliku huviga aladele planeeritud töödest teavitatakse seotud huvirühmi ja kaasamiskoosolekute käigus selgitatakse välja, kas neil aladel on vaja rakendada tavapärasest erinevaid majandamisvõtteid.

Kaasamiskoosolekud:

  • Jõgeveste küla, Valgamaa, 22. oktoober 2019 kell 16.00 Barclay de Tolly mausoleumi lähistel. Lisainfo: RMK Valgamaa metsaülem Risto Sepp, risto.sepp@rmk.ee  
  • Riidaja küla, Valgamaa, 23. oktoober 2019 kell 16.00 Siigu teel Sillaotsa kinnistu piiril. Lisainfo: RMK Valgamaa metsaülem Risto Sepp, risto.sepp@rmk.ee
  • Lepiku küla, Kambja vald, Tartumaa, 24. oktoober 2019 kell 10.00 Lepiku külas RMK kinnistul. Lisainfo: Tartumaa metsaülem Toomas Haas, toomas.haas@rmk.ee  


Toimunud koosolekud: