RMK kõrgendatud avaliku huviga alade kaasamiskoosolekud

Kõrgendatud avaliku huviga aladele planeeritud töödest teavitatakse seotud huvirühmi ja kaasamiskoosolekute käigus selgitatakse välja, kas neil aladel on vaja rakendada tavapärasest erinevaid majandamisvõtteid.

Kaasamiskoosolekud:
  • Tõrva terviseraja lähiümbrus, 23. jaanuaril 2019 kell 15 Tõrva Terviseraja parklas (Möldre küla). Lisainfo: RMK Valgamaa metsaülem Risto Sepp, risto.sepp@rmk.ee
  • Prillimäe ja Angerja, veebruar-märts 2019. Lisainfo: RMK Raplamaa metsaülem Margus Emberg, margus.emberg@rmk.ee

Toimunud koosolekud: