Luidja-Paope KAH-ala metsamajanduse kava 2020-2030 tutvustava koosoleku protokoll 

10. november 2020

RMK tutvustas avalikul arutelul Luidja-Paope küla KAH ala moodustamiseks ala piire ja alale koostatud metsamajanduse kava aastateks 2020-2030. 

Otsutati:
1. Teostada planeeritud raied järgmistel eraldistel:

2. Jätta maantee äärde kasvama noored männid ja kuused.

3. Teavitada eraldi katastriüksuse 39201:002:0016 Piibelehe omanikku planeeritud raiest ja leppida kokku võimalikud erisused raie läbiviimise juures (säilikpuude paigutus, raieaeg jms.).

Luidja-Paope küla KAH-ala metsa majandamise kava aastateks 2020-2030. Kinnitatud

Lisainfo:
RMK Planeerimise peaspetsialist
Marko Trave
marko.trave@rmk.ee