Piiri seiklusrajaga külgnevas metsas planeeritavate raietööde arutelu kokkuvõte

6. november 2020

RMK tutvustas avalikul arutelul Riiri seiklusrajaga külgnevas metsas planeeritavate raietööde pikaajalist metsamajandamise kava ja samuti tutvustati plaani teha 2020. aasta detsembrikuus Piiri seiklusraja ümbruses uuendusraiet, mis hõlmab kvartali QE316 eraldust 7 ja kvartali QE317 eraldust 4.


Metsaosad, kus  planeeritakse uuendusraiet (lilla). Kliki kaardil, et vaadata suuremalt.

Raiete nimekiri koos uuendatava puuliigiga (KU - kuusk, LR - lageraie).

Lepiti kokku, et QE317 eraldus 6 peal olev üraskirüüste kolde osa eraldatakse ja likvideeritakse 2021. aasta kevadel sanitaarlageraie korras.

Tehti ettepanek Piiri tee rekonstrueerimiseprojekti koostamisel arvestada seikluspargi atraktsioonide kinnitustrosside ja teeäärsete kividega, nõva ei ole mõlemale poole vajalik, piisab ühepoolsest nõvast.

Otsustati:
2020. aasta raied teostatakse planeeritud mahus detsember 2020 või jaanuar 2021 ja raielank uuendatakse 2022. aasta kevadel. Nädal enne raietööde algust teavitatakse MTÜ Õpituba esindajat.

Lisainfo:
Jaan Prants
Saaremaa metsaülem
saaremaa@rmk.ee
505 3706