Partsi küla riigimetsas kavandatud raietööde koosoleku kokkuvõte

02.11.2020

RMK on määratlenud Partsi külas kaks riigimetsa kvartalit kõrgendatud avaliku huviga (KAH) metsaks. Sellele metsale on koostatud kümne aasta majandamise kava (link), mida tutvustati kohalikule kogukonnale. Eelnevalt saadetud kava projektiga oldi tutvutud ja täiendavaid küsimusi ei olnud.

Seejärel tehti ka ringkäik metsas, vaadati ala üle ja märgiti ära säilikpuud maanteeäärses kvartalis PW215-6 (0,6 ha), kus on veel tänavu kavas uuendusraie.

Otsustati:
Säilikpuudeks valiti ja märgiti tavapärasega (10 puud/ha-le) võrreldes topelt kogus vanu mände (12). Arvestati puude paiknemist, et need maha langemisel ei kukuks teemaale.

Martin-Erik Maripuu teavitab raietöid korraldavat praakerit Silver Näkki täiendavalt, kui leiab maanteeäärses ribas vana ristipuu. Pärandkultuuri kaardikihil on ristipuud eramaadel.

Lisainfo:
Tiit Timberg
RMK Põlvamaa metsaülem
tiit.timberg@rmk.ee
504 5761