Kutse Laari metsa majandamise kava arutelule

Valminud on Laari kõrgendatud avaliku huviga alal asuva metsa majandamise kava projekt aastateks 2020-2030. RMK kutsub kohalikku kogukonda seda tutvustavale koosolekule ja ringkäigule, mis toimub 20.11.2020, kell 13, kogunemiskoht ja koordinaadid on näidatud asukoha failis.

Koosolekul räägime kavast, Laari geenimetsa käekäigust ja anname ülevaate EMÜ läbiviidavast erinevate raieviiside võrdlusprojektist.

Juhul, kui ei ole võimalik koosolekul osaleda, siis on võimalik saata küsimused, ettepanekud ja kommentaarid eelnevalt e-posti aadressile tiit.timberg@rmk.ee.

Laari KAH metsa majandamise kava aastateks 2020-2030. Projekt

Lisainfo:
Tiit Timberg
RMK Põlvamaa metsaülem
tiit.timberg@rmk.ee
504 5761