Karujärve ümbruses kavandatavate raietööde teavituskoosoleku kokkuvõte

06.10.2020

Koosolekul Saaremaa metsaülem Jaan Prants tutvustas Karujärve lähistele kõrgendatud avaliku huviga (KAH) aladele planeeritud raietöid 10 aasta perspektiivis arvestades piirkonna pikaajalist metsamajandamise kava.

RMK Edela regiooni varumisjuht Aive Leinpuu rääkis 2020. aasta sügisel ja  2021. aasta kevadel kavas olevast harvendusraietest (harvendusraie puhul mets säilib) ja tehnoloogiast.

Karujärve lähistel kavandatud raied. Kliki kaardil, et vaadata suuremalt.

RMK Edela regiooni praaker Sulev Tänav leppis suusaradade hooldajaga kokku suusaradade äärsetes harvendusraietes võimalike raja kasutust segavate puude ülevaatuse novembris ja kettagolfi radadel märtsis.

Otsustati:
Kõik eelpool kirjeldatud raied teostatakse planeeritud mahus. 2020. aasta harvendusraied tehakse planeeritud mahus ajavahemikul september-oktoober ja 2021. aasta kevadised harvendusraied perioodil märts-mai.

Lisainfo:
Jaan Prants
Saaremaa metsaülem
saaremaa@rmk.ee
505 3706