Viraksaare küla

Viraksaare külas (Paide linn, Järvamaa) plaanib RMK teostada uuendusraied maaüksusel Väätsa metskond 62 metsakvartalitel PD 195 ja PD 196 ( vaata lisatud kaardil tähistega LR ) 2020. aasta juulikuus. Metsamaterjal koondatakse kaardil nooltega näidatud suunas asuvale laoplatsile.


Töö teostamise selgitamiseks pakuti asjast huvitatutele kohtumiseks ja aruteluks 28. maid 2020, kuid huviliste puuduse tõttu koosolekut ei toimunud.

Lisainfo:
Peeter Puhke
RMK Järvamaa metsaülem
5038772