RMK kõrgendatud avaliku huviga alade kaasamiskoosolekud

Kõrgendatud avaliku huviga aladele planeeritud töödest teavitatakse seotud huvirühmi ja kaasamiskoosolekute käigus selgitatakse välja, kas neil aladel on vaja rakendada tavapärasest erinevaid majandamisvõtteid.

Koosolekud:
  • Kohtumine MTÜ Klubi Tartu Maraton esindajatega Hellenurmes, Valgamaal, 27. veebruaril kell 10.00, et arutada raiete korraldamist maratoni radadega piirnevatel aladel ning maarendilepingu täiendamise vajadust Valgamaal ja Tatumaal. Lisainfo: RMK Valgamaa metsaülem Risto Sepp, Risto.Sepp@rmk.ee ja RMK Tartumaa metsaülem Toomas Haas, Tooma.Haas@rmk.ee 

Toimunud koosolekud: