Metsa eluring


Metsaistutaja
Metsa uuendamine

RMK UUENDAB KÕIK RIIGIMETSA RAIESMIKUD

Pärast lageraiet mets uuendatakse. Juba enne raiet on selge, millist puuliiki soovime seal tulevikus kasvatada. Umbes 80% raiesmikest uuendatakse istutamise ja külvamise teel ning kuni 20% jäetakse looduslikule uuenemisele. Looduslikule uuenemisele jäetakse raiesmikud, kus loodus suudab ala ise sobivaima puuliigiga uuendada. Enamasti on need kaasikud, haavikud ja sanglepikud.