Valmis Emajõe-Suursoo kaitseala tutvustav ekspositsioon 30.12

RMK Emajõe-Suursoo looduskeskuses on üleval Keskkonnaameti ja Riigimetsa Majandamise Keskuse (RMK) koostöös valminud ekspositsioon, mille keskseks teemaks on Emajõe-Suursoo kaitseala.