RMK 2009. aasta esimese poolaasta majandustulemused 22.07

RMK 2009. aasta esimese poolaasta müügitulu oli kokku 524 miljonit krooni ning puhaskasum 18 miljonit krooni. Müügituludest 96% teenis RMK metsamaterjali müügist; tulu kasvava metsa raieõiguse müügist ja teistest tegevustest moodustas kokku 22 miljonit krooni.

RMK müüs tänavu esimese 6 kuuga 1,04 miljonit kuupmeetrit metsamaterjali, mis on viiendiku võrra vähem kui eelmise aasta samal perioodil. Metsamaterjali müügist teeniti 502 miljonit krooni; keskmiseks metsamaterjali müügihinnaks kujunes 484 krooni kuupmeetri kohta. Müüdava puidu hind on aastatagusega võrreldes langenud 36%.

„Vähenenud turunõudlus ning sellega kaasnenud hinnalangus on sundinud RMK-d vähendama raie- ja müügimahte,“ ütles RMK juhatuse esimees Aigar Kallas. „Tänu möödunud aastal läbi viidud ümberkorraldustele on õnnestunud kärpida ka kulusid ja oleme ots-otsaga kokku tulnud. Näiteks tööjõukulud on aastatagusega võrreldes vähenenud ligi 100 miljoni krooni võrra,“ lisas Aigar Kallas.

Teist poolaastat prognoosib RMK optimistlikumana. „Müügilepingud on sõlmitud ning kavatseme esimese poolaasta jooksul vähem raiutud puidu koguse teise poolaasta jooksul turule tuua,“ kinnitas Aigar Kallas ning lisas, et sellega loodab RMK katta saeveskite kasvanud nõudluse palgi järele ja pakkuda täiendavaid tööhõivevõimalusi nii metsas kui puitu töötlevas tööstuses.

Igaüheõigusel tuginevate looduskasutuse võimaluste pakkumiseks ja elanikkonna loodusteadlikkuse edendamiseks kasutas RMK 2009. aasta esimesel poolaastal kokku 22 miljonit krooni. Jahindusest (jahipakettide, jahisaaduste ja jahilubade müük) teenis RMK esimese 6 kuuga 4,4 miljonit krooni.

RMK on metsaseadusega moodustatud riigitulundusasutus, mille põhiülesanne on riigimetsa säästlik ja efektiivne majandamine. Lisaks loob RMK puhkevõimalusi Eesti riigimetsas ja kaitsealadel ning kujundab loodusteadlikkust. RMK majandab 38% Eesti metsadest.

Lisainfo:
Jaanus Laas
RMK finantsdirektor
Telefon 676 7572, 508 8744
e-post jaanus.laas@rmk.ee
www.rmk.ee