RMK müüs kvartali kaseküttepuidu kahe kuuga 18.03

RMK on tänavu müünud küttepuitu 85 tuh m3, sellest viiendiku eraisikutele. Sellest aastast esmakordselt müügile tulnud kaseküttepuit osutus eelkõige eraisikute seas sedavõrd populaarseks, et aasta esimese kahe kuuga müüdi välja kogu esimese kvartali vaba kogus ning müük on tänaseks lõppenud.

Seoses sulailmade saabumisega piiratakse igal kevadel raskeveokite liiklust teedel, mistõttu peatab RMK alates tänasest ajutiselt uute küttepuidu tellimuste vastuvõtu, et mitte põhjustada klientide tellimuste täitmise edasilükkumist mitme nädala võrra.

Selle aasta jooksul RMK poolt seni müüdud metsamaterjalist moodustas küttepuit 16%. Ettevõtete ja asutuste osakaal küttepuidu ostmisel ulatus 81 protsendini, ligi viiendik osteti eraisikute poolt. Kaseküttepuitu on RMK aasta algusest alates müünud kokku 12,7 tuh m3. Kui ettevõtete ja asutuste puhul moodustas kaseküttepuit vaid 4% ostumahust, siis eraisikutele müüdi kaske 10,1 tuh m3 ehk 63% kogu eraisikutele müüdud küttepuidust.

RMK puiduturustusosakonna juhataja Ulvar Kaubi sõnul pakub RMK kaseküttepuitu müügiks tänavu esimest korda. „Paljud eraisikutest tellijad soovivad justnimelt kaske, kuna tegemist on parima kohaliku puiduga, millel on ka teatavasti suurim kütteväärtus,“ ütles Kaubi, kelle sõnul ületas müüdud kaseküttepuidu kogus tugevalt RMK ootusi. „Kaseküttepuidu müügi jätkamine teises kvartalis selgub raierahu alguses aprilli keskel, kui on teada talvise raie lõplikud kogused,“ lisas Kaubi.

Möödunud aastal müüs RMK 2,1 miljonit kuupmeetrit puitu, sealhulgas 320 tuh m3 küttepuitu. RMK tegeleb metsa majandamisega ühtviisi aastaringselt ja saab seetõttu küttepuiduga varustada ka suvel, kui muidu tehakse metsa tavaliselt vaid talvisel perioodil.

RMK on metsaseadusega moodustatud riigitulundusasutus, mille põhiülesanne on riigimetsa säästlik ja efektiivne majandamine. Lisaks loob RMK metsapuhkuse veetmise võimalusi Eesti riigimetsas ja kujundab loodusteadlikkust. RMK majandada on 38% Eesti metsadest.

Lisainformatsioon:
Ulvar Kaubi
RMK puiduturustusosakonna juhataja
Telefon 676 7042, 513 7042
e-post ulvar.kaubi@rmk.ee
www.rmk.ee