Talgupäev "Bioloogilise mitmekesisuse säilitamine ja kaitse" 23.04


RMK ja Keskkonnaamet korraldavad Metsanädala raames kolmapäeval, 6. mail Läänemaal Laelatu puisniidul talgupäeva "Bioloogilise mitmekesisuse säilitamine ja kaitse". Talgupäevale oodatakse osalema Läänemaa pool-looduslike koosluste hooldajaid.

Ühise talgupäeva eesmärgiks on juhtida tähelepanu pool-looduslike koosluste kaitse probleemidele. Puisniitude säilimine sõltub praeguses Eestis suuresti hooldustööde toetussüsteemist. Milline on meie pool-looduslike koosluste tulevik, kuidas säilitada ja kaitsta nende bioloogilist mitmekesisust - see on päeva läbivaks teemaks. Üheskoos tehakse tööd ja arutletakse Euroopa ühel liigirikkamal kooslusel, Laelatu puisniidul.

Päevakava:
10.30-11.00 Kogunemine Laelatul
11.00-13.00 Talgutöö puisniidul (maha langenud okste koristamine ja põletamine)
13.00-15.00 Ettekanne ja arutelu teemal "Bioloogilise mitmekesisuse säilitamine ja kaitse Laelatu puisniidu näitel"
15.00-15.45 Talgulõuna

Oma osalemissoovist palume teatada hiljemalt 4. maiks e-posti aadressile marju.pajumets@rmk.ee.

Lisainfo telefonil 522 0259.