Seenepäevad Sagadis ja RMK puhkealadel 18.09

Traditsiooniliselt korraldavad RMK looduskeskused ja Sagadi looduskool sügiseti hulga seentega seotud üritusi. Kuna sel aastal on metsas seeni eriti rohkelt, soovitame läbi astuda näitusesaalist või võtta ette metsaretk koos asjatundjaga.

Eelseisval nädalavahetusel, 19. ja 20. septembril on Sagadi mõisas avatud traditsiooniline seenenäitus. Väljapanekus on just praegu metsas leiduvad söögi- ja muud seened. Abistatakse ka kaasavõetud seente määramisel. Pühapäeval, 19. septembril tutvustab Helle Väärsi seentega värvimist ja seenepaberi valmistamist.

Lisainfo:
Tiina Reintal
RMK Sagadi Looduskooli juht
Telefon 6767 405, e-post:
sagadi@rm
k


RMK Nõva looduskeskus kutsub kõiki seenehuvilisi laupäeval 19. septembril kell 11.00-15.00 seenepäevale.
Kavas seenenäitus, vaadata saab seenefotosid- ja filmi. Tehakse ühine seeneretk metsa, seente määramisel on abiks asjatundjad. Kohapeal saab proovida seentega värvimist.

Lisainfo:
Kalle Kõllamaa
Nõva looduskeskuse juhataja
Telefon 5302 1650, e-post:
kalle.kollamaa@rmk.ee


RMK Räpina-Värska puhkeala kutsub 25. ja 26. septembril kella 11-15ni Praali metsamajja seenepäevadele. Näha saab seenenäitust, ühisel seeneretkel aitavad seeni määrata ala asjatundjad. Metsamajas temaatiline tegevus spetsiaalselt lastele. Soovijad saavad kohapeal liituda ka metsasõprade klubiga.

Lisainfo:
Tiia Ilmet
Räpina-Värska puhkeala juhataja
Telefon 511 9233, e-post:
ilumetsa.looduskeskus@rmk.ee

Kõik üritused on tasuta.

RMK on metsaseadusega moodustatud riigitulundusasutus, mille põhiülesanne on riigimetsa säästlik ja efektiivne majandamine. Lisaks loob RMK puhkevõimalusi Eesti riigimetsas ja kaitsealadel ning kujundab loodusteadlikkust. RMK majandab 38% Eesti metsadest.