Enim külastatav metsanduse koduleht on RMK-l  16.09

Eesti Metsaseltsi poolt tellitud avaliku arvamuse uuring näitab, et enamik metsandusinfo otsijaid alustab RMK koduleheküljelt.

Augustis uuringufirma Faktum-Ariko OÜ poolt läbi viidud uuring näitas, et 70% metsandusalase info otsijaist alustavad RMK kodulehelt. Teisel kohal oli Erametsaliidu ja Erametsakeskuse koduleht, kolmandal kohal Eestimaa Looduse Fondi koduleht.

Üldine hinnang oli, et metsandusalane info on vähemalt mingil moel jõudnud kogu elanikkonnani. Teadlikult infot otsivad inimesed eelistavad info leidmiseks internetikeskkondi, ülejäänud soovivad info edastamist televisioon kaudu.

Enim otsitud valdkond oli metsapuhkuse võimalused (51% neist kes olid otsinud), võrdsete tulemustega järgnesid metsamajanduse ja looduskaitse teemalised päringud (36% neist kes olid otsinud).

Uuringu küsimustik olid jagatud kolme teemaplokki: hinnangud/suhtumine, kommunikatsioon ja Metsanädal. Enamik kahe esimese ploki küsimusi kordusid 2008. aasta uuringust ja võimaldasid uuringute tulemusi kõrvutada.

Uuring näitas, et inimestele meeldib mets ning metsas käia. Eesti inimeste metsas käimise tihedus on võrreldav teiste Põhjamaade inimeste harjumusega, kus umbes 90% inimestest käib vähemalt kord aastas metsas. Eestlastest käivad vähemalt kord aastas metsas 85% inimestest.

Enamus inimestest arvab, et mets on oluline rikkus ja tuluallikas Eesti majandusele ning suur osa arvab, et mets aitab tagada maapiirkondades tööhõivet. Puitu peetakse ümbertöödeldavaks ja keskkonnasõbralikuks materjaliks ja seda peaks rohkem kasutama.

Uuringust on näha, et aastataguse arvamusega võrreldes on vähenenud nende inimeste osakaal, kes arvavad, et Eesti metsade olukord on viimase viie aasta jooksul muutunud halvemaks. 2008. aastal arvas 48% vastanutest, et metsade olukord on jäänud samaks või paranenud. Tänavu on see number 53%.

Uuringu esitlusega saate tutvuda siin.

RMK on metsaseadusega moodustatud riigitulundusasutus, mille põhiülesanne on riigimetsa säästlik ja efektiivne majandamine. Lisaks loob RMK puhkevõimalusi Eesti riigimetsas ja kaitsealadel ning kujundab loodusteadlikkust. RMK majandab 38% Eesti metsadest.

Lisainfo:

Elina Kink
RMK kommunikatsiooniosakonna juhataja
Telefon 676 7033, gsm 511 0033
e-post elina.kink@rmk.ee


Heiki Hepner
Eesti Metsaseltsi president
Telefon 5027325
e-post heiki.hepner@metsaselts.ee
www.metsaselts.ee