RMK jätkab pärandkultuuri inventeerimist 22.01

RMK jätkab pärandkultuuri objektide inventeerimist sel aastal Ida- ja Lääne-Virumaal, Pärnu-, Saare- ja Hiiumaal. Projekti maht on ligi 1 miljon eurot, millest 85% kaetakse Euroopa struktuurifondidest.

„Esitasime möödunud sügisel pärandkultuuri inventeerimise jätkamiseks taotluse INTERREG IVA programmile, millele tuli 14. jaanuaril ametlik kinnitus, et meie taotlus kiideti heaks,“ ütles RMK planeeringute spetsialist Vaike Pommer.
 
Esimese sammuna hakatakse otsima inventeerijaid. Esimesed projekti tutvustavad infopäevad toimuvad Ida-Viru Maavalitsuse saalis reedel, 6. veebruaril algusega kell 11 ja Lääne-Viru Maavalitsuse saalis neljapäeval, 12. veebruaril kell 10. Oodatud on kõik, kes Eesti kultuuripärandi säilitamisel kaasa lüüa tahavad.
 
„2005. aastal, pärandkultuuri teemaga tegelema hakkamise alguses, seadsime eesmärgiks kaardistada kogu Eestimaa pärandkultuur sõltumata maa või metsa omandist,“ ütles Vaike Pommer.
 
Euroopa struktuurifondide INTERREG IIIA programmi toel 2005-2007 läbiviidud projektides oli RMK juhtpartner, koostööpartneriteks olid Metsamajanduse Arenduskeskus Tapio ja keskkonnaministeerium. Projektis osalenud enam kui 40 inimese tööna inventeeriti pärandkultuur Harju-, Järva-, Lääne- ja Raplamaal. Trükist ilmusid Harju- ja Järvamaa pärandkultuuri maakonnaraamatud. Projekt valiti programmiperioodi 5 tähelepanuväärseima pojekti hulka.
 
RMK on metsaseadusega moodustatud riigitulundusasutus, mille põhiülesanne on riigimetsa säästlik ja efektiivne majandamine. Lisaks loob RMK metsapuhkuse veetmise võimalusi Eesti riigimetsas ja kujundab loodusteadlikkust. RMK majandada on 38% Eesti metsadest.
 
Lisainfo:
Vaike Pommer
RMK planeeringute spetsialist
Telefon 676 7838, 514 3838
e-post vaike.pommer@rmk.ee
www.rmk.ee
 
Pärandkultuuri objektide kaardirakendus: http://xgis.maaamet.ee

Pärandkultuurist: http://www.metsaselts.ee/index.php/index.php?sisu=tekst&mid=204&lang=est&metsaselts=uohj0iIQ5oOh4mXI-7dL0D402l9