Nõukogu kinnitas RMK 2008. a auditeeritud majandustulemused 27.03

Täna kogunenud RMK nõukogu kinnitas ettevõtte 2008. aasta majandusaasta aruande, mille kohaselt oli RMK müügitulu möödunud aastal 1,669 miljardit ja kasum 110,7 miljonit krooni.

RMK poolt riigieelarvesse kantud metsatulu oli 2008. aastal 216,2 miljonit krooni, lisaks otsustas RMK nõukogu täiendavalt riigieelarvesse eraldada 490 miljonit krooni eelnevate aastate jaotamata kasumi arvelt.

Valdava osa RMK müügitulust, 1,47 miljardit krooni moodustas metsamaterjali müük. RMK turustas metsamaterjalina 2,1 miljonit kuupmeetrit puitu keskmise vahelao hinnaga 699 kr/m³ ja kasvava metsa raieõigusena 12,1 tuhat kuupmeetrit keskmise hinnaga 213 kr/m³.

„RMK kasumit 2008. aastal mõjutasid tootmissisendite ehk transpordi ja tööjõukulude kallinemine, aga ka järsult kukkunud puiduhinnad,“ ütles RMK nõukogu esimees Ülle Rajasalu. Jaanuaris maksis RMK poolt müüdud tihumeeter puitu keskmiselt 897 krooni, detsembriks oli see langenud 549-le kroonile.

2007. aastal oli RMK käive 1,595 miljardit krooni, millest metsamaterjali müük moodustas 1,47 miljonit krooni. Riigieelarvesse kanti 228,2 miljonit krooni metsatulu maksu ja 62 miljonit krooni maamaksu. RMK 2007. aasta kasum ulatus 385,1 miljoni kroonini. 2007. aastal turustati metsamaterjalina 1,98 miljonit kuupmeetrit puitu keskmise vahelao hinnaga 740 kr/m³ ja kasvava metsa raieõigusena 21,3 tuhat kuupmeetrit puitu keskmise hinnaga 183 kr/m³.

Elanikkonna loodusteadlikkuse ning -hoidlikkuse kasvatamisele ja igaüheõigusel tugineva looduses liikumise võimaldamiseks kasutas RMK 2008. aastal kokku 48,5 miljonit krooni, Erinevaid RMK poolt pakutavaid metsapuhkuse ja looduses liikumise võimalusi kasutati aasta jooksul kokku 790 000 korral.

RMK on metsaseadusega moodustatud riigitulundusasutus, mille põhiülesanne on riigimetsa säästlik ja efektiivne majandamine. RMK kasvatab metsauuendusmaterjali, korraldab metsatöid, tegeleb metsa ja puidu müügiga ning korraldab ulukihoolet. Lisaks loob RMK looduses liikumise ja metsapuhkuse võimalusi puhkealadel ning kujundab loodusteadlikkust. RMK majandada on 38% Eesti metsadest.

Lisainfo:
Ülle Rajasalu
RMK nõukogu esimees
Telefon 511 7319
e-post ulle.rajasalu@envir.ee  

Jaanus Laas
RMK finantsdirektor
Telefon 508 8744
e-post jaanus.laas@rmk.ee  
www.rmk.ee