EAS tunnustas RMK Sagadi mõisa hotelli  28.12

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) andis RMK Sagadi mõisa hotellile kaheks aastaks riikliku tun­nustuse "Märk kindlast aren­gust", mis on tõenduseks, et ettevõte on õppinud viimase aasta jooksul oma tegevusi süsteemsemalt ja kliendikesksemalt juhtima.

„Kvaliteediprogrammi nimetus „Märk Kindlast Arengust“ sisaldabki endas meie jaoks olulist tähendust – oleme arenev, konkurentsivõimeline, kvaliteetsete teenustega asutus,“ ütles RMK Sagadi metsakeskuse juhataja Krista Keedus. Hinnang on antud sõltumatute ekspertide poolt, seega on see kindlasti ka garantiiks klientidele. Krista Keeduse sõnul on eriti rõõmustav, et tunnustus saadi kaheks järgnevaks aastaks kuna sagedasem on aastane periood, mille järel tuleks end uuesti tõestada.

„Minu eriline tänu kuulub meie müügi- ja turundusjuhile Kadi Elmestele, kes oli meie poolt ettevõtmise algataja ja usin elluviija,“ sõnas Krista Keedus.

Sagadi mõisa hotelli müügi- ja tu­rundusjuhi Kadi Elmeste hinnangul oli kvaliteediprogrammis osalemine ho­tellile väga kasulik kogemus. Kasuks tulid nii kuus parendusprojekti kui kogu meeskonna kaasamine arendustegevustesse.

Tema sõnul vaadati programmi raames üle kõik kliendi teekonna kokkupuutepunktid ja viidi ellu mitmeid parendustegevusi kliendirahulolu ja korduvkülastuste arvu suurendamiseks.

„Ühest küljest aitas kvaliteediprogramm teeninduskvaliteedi taseme tõstmisel, määratledes ka konkreetsed tähtajad parendustegevuste eluviimiseks, teisalt saime võimaluse suhelda teiste samas valdkonnas töötavate spetsialistidega ja vahetada erialaseid kogemusi“, hindas Kadi Elmeste tehtud tööd.

Koos RMK Sagadi mõisa hotelliga said detsembris riikliku tun­nustuse "Märk kindlast aren­gust" 15 turismiettevõtet. Tunnustus on tõenduseks, et ettevõte on õppinud viimase aasta jooksul oma tegevusi süsteemsemalt ja kliendikesksemalt juhtima. Otsus tunnustamise kohta võetakse vastu välis-hindamise tulemuste ja ettevõtte poolt esitatud materjalide põhjal. Tunnustus "Märk kindlast arengust" kehtib 1-2 aastat. Kvaliteeditunnustusega alustas EAS 2004. aastal, nüüdseks on programmi läbinud ja tunnustuse saanud 50 turismiettevõtet üle Ees­ti.

RMK on metsaseadusega moodustatud riigitulundusasutus, mille põhiülesanne on riigimetsa säästlik ja efektiivne majandamine. RMK kasvatab metsauuendusmaterjali, korraldab metsatöid, tegeleb metsa ja puidu müügiga ning korraldab ulukihoolet. Lisaks loob RMK looduses liikumise ja metsapuhkuse võimalusi puhkealadel, viies Eesti rahvuspargis ning ligi 40 muul kaitsealal ja kujundab loodusteadlikkust. RMK majandada on 38% Eesti metsadest.

Lisainfo:
Krista Keedus
RMK Sagadi metsakeskuse juhataja
Tel 507 9077
E-post krista.keedus@rmk.ee
www.sagadi.ee
www.rmk.ee