RMK uuteks nõukogu liikmeteks kinnitati Lahtvee ja Tõniste 13.11

Valitsuse 12. novembril korraldusega tehti muudatused Riigimetsa Majandamise Keskuse (RMK) nõukogu koosseisus, uuteks liikmeteks on Valdur Lahtvee ja Toomas Tõniste. Riigikogu 1. oktoobri otsuse alusel nimetati RMK nõukogu liikmeks Tiina Oraste asemel Valdur Lahtvee. Nõukogust lahkus rahandusministri endine nõunik Rein Järvelill.

Vabariigi Valitsuse korraldusega on nimetatud RMK nõukogusse järgmised isikud: Ülle Rajasalu (nõukogu esimees), Rita Annus, Helmer Jõgi, Tõnis Kõiv, Andres Lume, Ivar Sikk , Andres Talijärv, Valdur Lahtvee ja Toomas Tõniste.

Riigikogu nimetab nõukogu liikmed otsusega Riigikogu alatise keskkonnakomisjoni ettepanekul. Nõukogu moodustatakse kolmeks aastaks.

RMK on metsaseadusega moodustatud riigitulundusasutus, mille põhiülesanne on riigimetsa säästlik ja efektiivne majandamine. RMK kasvatab metsauuendusmaterjali, korraldab metsatöid, tegeleb metsa ja puidu müügiga ning korraldab ulukihoolet. Lisaks loob RMK looduses liikumise ja metsapuhkuse võimalusi puhkealadel ning kujundab loodusteadlikkust. RMK majandada on 38% Eesti metsadest.

Lisainfo:

Ülle Rajasalu
RMK nõukogu esimees
Telefon 511 7319
e-post ulle.rajasalu@envir.ee

Aigar Kallas
RMK juhatuse esimees
Telefon 528 1299
e-post aigar.kallas@rmk.ee