Nõukogu kinnitas RMK uue eelarve 30.03

Vastavalt RMK juhatuse tehtud ettepanekule arutas ettevõtte nõukogu oma reedesel koosolekul uut 2009. aasta eelarveprojekti. Seoses muutunud majanduskeskkonnaga on prognoositav RMK tulude vähenemine kolmandiku võrra.

”Aasta esimesed kaks kuud on näidanud kahekordset müügitulu kukkumist võrreldes möödunud aasta sama perioodiga ja puiduhinnad on langenud alla 2004. aasta taset,“ ütles RMK nõukogu esimees Ülle Rajasalu. „Seetõttu valmistas RMK juhatus ette uue eelarveprojekti, millega nähakse ette kulude vähendamist kolmandiku võrra,“ lisas Ülle Rajasalu.

RMK uus 2009. a eelarve arvestab kogutulu vähenemisega ligi 400 miljoni krooni ehk ca 25% võrra. Nii tootmis- kui üldhalduskulusid plaanib RMK vähendada samas mahus. „Uues eelarves vähenevad RMK üldhalduskulud võrreldes möödunud aastaga 27%. Tänu möödunud aastal läbiviidud organisatsioonilistele ümberkorraldustele oleme võimelised kulud viima 2004. aasta tasemele,“ selgitas Ülle Rajasalu.

Seoses sel aastal RMK-le juurde tulnud ülesannetega looduskaitseliste hooldustööde tegemisega rahvusparkides ja kaitsealadel suurenevad hoolduskulud 20 miljoni krooni võrra. „Uue eelarve koostamisel oli eesmärgiks siiski kõikide RMK metsamajanduslike ning loodushoiu alaste kohustuste täitmine,“ ütles Ülle Rajasalu. „Samuti on oluline kõikide RMK tänaste töökohtade säilitamine ning maksimaalse tööhõive kindlustamine ka partneritele,“ lisas Rajasalu.

Metsakasvatustööde mahud 2009. aasta eelarves on planeeritud järgmiselt: uut metsa rajatakse 4386 ha, metsanoorendikke hooldatakse 13 000 ha, harvendusraieid teostatakse 10 800 ha. 2009. aastal müüdava puidu kogus riigimetsast on 2,4 miljonit tihumeetrit. Loodushariduse, looduses liikumise võimaluste pakkumise ja lisandunud looduskaitseliste töödega seonduvad kulutused on 60 miljonit krooni.

RMK on metsaseadusega moodustatud riigitulundusasutus, mille põhiülesanne on riigimetsa säästlik ja efektiivne majandamine. RMK kasvatab metsauuendusmaterjali, korraldab metsatöid, tegeleb metsa ja puidu müügiga ning korraldab ulukihoolet. Lisaks loob RMK looduses liikumise ja metsapuhkuse võimalusi puhkealadel ning kujundab loodusteadlikkust. RMK majandada on 38% Eesti metsadest.

Lisainfo:
Ülle Rajasalu
RMK nõukogu esimees
Telefon 511 7319
e-post ulle.rajasalu@envir.ee

Aigar Kallas
RMK juhatuse esimees
Telefon 528 1299
e-post aigar.kallas@rmk.ee
www.rmk.ee