RMK paneb hooajalised suurulukite küttimisload enampakkumisele 21.05

Kolmapäeval, 27. mail algusega kell 10 läheb Lääne-Virumaal RMK Ussimäe kontoris toimuval suulisel oksjonil enampakkumisele neli Anguse jahipiirkonnas juunist 2009 veebruarini 2010 kehtivat sõraliste suurulukite küttimislubade paketti.
Kokku pannakse müügiüksustena avalikule suulisele enampakkumisele neli 3000-8400 hektari suurust RMK Anguse piirkonna osaala küttimismahtu, mis sisaldavad kokku 85 suuruluki küttimisluba. Müügiüksuste enampakkumise alghinnad on vahemikus 30-50 tuhat krooni.

RMK jahimajandusosakonna juhataja Kalev Männiste sõnul on suurulukilubade müük hooajaliste pakettidena alles uus ja arenev teenus – seni on ulukilube enampakkumise teel välja antud vaid ühel korral, eelmiseks hooajaks Leluselja jahipiirkonnas. „Ühelt poolt püüame pakkuda kohalikele jahimeestele mitmekesisemat küttimisvalikut, teiselt poolt aga tõhustada ka riigimetsa ressursikasutust ning suurendada selle kasumlikkust,“ selgitas Männiste uue lähenemise tagamaid ja lisas, et tõenäoliselt on samalaadseid enampakkumisi hooaja alguse saabudes oodata veel mitmetes piirkondades üle Eesti.

Vastavalt aastateks 2009-2012 kehtestatud arengukavale on RMK hiljuti loobunud kahjumlike jahipiirkondade majandamisest ning korrigeerinud jahipiirkondade piire, keskendumaks ulatuslikumalt riigimaade jahinduslikule kasutusele. Alates käesolevast jahihooajast on RMK lõpetanud ka ühekordsete jahipakettide müügi reisikorraldajate vahendusel, keskendudes nüüd eelkõige kohaliku turunõudluse rahuldamisele.

27. mail toimuvale enampakkumisele osalustasu ette nähtud ei ole ning osaleda tohivad kõik jahimehed, kes omavad Eestis kehtivat jahitunnistust, jahirelva luba ja suuruluki laskekatse tunnistust. Iga suulisel enampakkumisel osaleja saab omandada ainult ühe müügiüksuse.

Ulukite küttimise loaga kaasneb kohustus küttida müügiüksuse osaalalt suurulukitega vähemalt samas mahus väikekiskjaid või kopraid. Ulukihooldetööd ja lisasöötmise teostab pakkumise võitja müügiüksusel omal kulul. RMK jätab endale muu hulgas õiguse anda loa ostjale ette soovituslik sõraliste küttimisstruktuur ulukiliigiti soolises ja vanuselises vahekorras ning kehtestada väikekiskjate või kobraste küttimiskohustuse suurus. Samuti määrata kütitud ulukilt teadusliku uurimismaterjali kogumise ulatus ning koordineerida ja korraldada suurkiskjate küttimist jahipiirkonnas.

Rohkem informatsiooni RMK enampakkumiste ja jahipidamise kohta riigimetsas leiab aadressilt www.rmk.ee/jahipidamine.

Lisainfo:
Kalev Männiste
RMK jahimajandusosakonna juhataja
tel 513 9642, e-post kalev.mannistermk.ee

Ahto Elmi
RMK Anguse jahipiirkonna juhataja
tel 506 2065, e-post ahto.elmirmk.ee