Vladislav Koržets asub riigimetsas puhkajaid suunama 28.07

Selle nädala jooksul ilmuvad RMK algatatud kampaania käigus riigimetsadesse üle Eesti stendid, millel tele- ja loodusemees Vladislav Koržets kutsub looduses puhkajaid üles end metsas kenasti üleval pidama. Stendide lausungid, mille autoriks on Koržets ise, juhivad erilist tähelepanu metsa tuleohutusele ja metsa-alade puhtusele.

RMK-ga varemgi metsa hüvanguks koostööd teinud Vladislav Koržetsi sõnul on tal hea meel olla hästi hoitud metsa maskotiks ja inimestele nende loodusliku varanduse väärtust meelde tuletada. „Kogu kampaania võiks kokku võtta kandva mõttega – olgu meil metsas hea, aga olgu hea ka metsal,“ lausus Koržets.

RMK loodushoiuosakonna juhataja Marge Rammo sõnul on Eesti metsades sageli mureks metsa puhtus ja tuleohutus, seda eriti suvisel puhkusehooajal. „Kuna keelud-käsud ei ole metsas liikujate mõjutamiseks alati sobivaim vorm, siis püüame looduses puhkajaid mõtlema panna just sõbralike ja suunavate sõnumitega, mis on rahvapärased, humoorikad ja kerged meelde jätta,“ selgitas Marge Rammo. „Usun, et Koržetsi mõttekildudes on ainest nii käibeväljenditeks ja miks mitte ka uuteks vanasõnadeks,“ lisas Rammo, kelle sõnul on tegemist osaga RMK laiemast avalikkusele suunatud loodushoiuprojektist „Metsaga mestis“.

Isiklikus elus ka kirgliku kalamehena tuntud Vladislav Koržetsi toredate metsatarkuste seas hakkavad metsakülalisi suunama näiteks sellised hüüdlaused nagu „Plastid ja paberid, pudelid ja purgid on inimese ustavad kaaslased. Ära jäta neid südametult maha!“ ning „Targa tuli on teener, ogara oma röövel.“ Samuti kutsub Koržets üles metsas mitte „lõugama ja laamendama“ ja leiab, et „oma prügi sortimine on lausa sportimine“. Loodusega ühtekuuluvustunnet sisendavad ka lausungid „Haldjad ei jäta jälgi“ ja „Ülestõstetud praht – kummardus looduse ees“.

Kokku seatakse RMK puhkealadele ja rahvusparkidesse üle Eesti kokku üles 211 stendi. Neist 62 suuremat ja nähtavamat lausungistendi, millega kutsutakse peaasjalikult üles end metsas mõistlikult ülal pidama, tuleohutust silmas pidama ja metsas liikumiseks kasutama selleks ettenähtud teid ja radu, pannakse püsti kõige puhkajaterohkematesse piirkondadesse.

RMK on metsaseadusega moodustatud riigitulundusasutus, mille põhiülesanne on riigimetsa säästlik ja efektiivne majandamine. Lisaks loob RMK puhkevõimalusi Eesti riigimetsas ja kaitsealadel ning kujundab loodusteadlikkust. RMK majandab 38% Eesti metsadest.

Lisainformatsioon:
Marge Rammo
RMK
loodushoiuosakonna juhataja
Telefon 513 7035
www.rmk.ee

Vladislav Koržets
Telefon 5340 1162

Kõiki stendikujundusi saab näha siin: www.rmk.ee/press/reklaamid 

Parempoolsetel fotodel paigaldab Vladislav Koržets stendi Meremõisa telkimisalale, assisteerib RMK Tallinna ümbruse puhkeala juhataja Kristjan Maasalu.