Töövõimalustest riigimetsas 01.12

Ajal, mil riigis töökohti napib, püüab RMK leida riigimetsas töid, mille tegemiseks saaks kasutada ajutiselt töökoha kaotanud inimesi. RMK koos partneritega (ettevõtjad, Töötukassa) püüab pakkuda olukorrale omapoolset leevendust suurendades võimalusel metsatööde mahte ning rakendades inimesi hooajalistel töödel.

Oluline on siiski märkida, et kuna RMK viib töid riigimetsas läbi eelkõige eraettevõtjate abil, ei tule ka võimalikud uued töötajad RMK palgale. RMK pakub omalt poolt töö ning inimesed asuvad tööle eraettevõtetes. Alates järgmisest aastast on riigimetsas tehtavad tööd ka riigiabikõlbulikud, mis tähendab, et ettevõtjatel on soovi korral võimalik saada töötasude maksmiseks Töötukassast toetust.

Igaks riigimetsas kas alaliselt või ajutiselt tehtavaks tööks kuulutab RMK kodulehel www.rmk.ee rubriigis „kuulutused-hanked“ välja hanke. Hetkel on käimas hanked teede- ja kraavide puhastamiseks, uuel aastal lisanduvad hanked prügikoristustöödele, erinevatele looduskaitse- ja -hoiutöödele, samuti metsa istutamisele. 

Juba tänavu on RMK-l kavas koostöös Töötukassaga läbi viia ka kolm looduskaitse suunitlusega pilootprojekti – Tallinnas, Tartus, Narvas. Pilootprojektid viiakse läbi talgutööna, kus RMK kindlustab tööfrondi ning Töötukassa hoolitseb töötute teavitamise eest. Nende projektide kohta saab täpsemat infot Töötukassast.