RMK taastab raietööde käigus kahjustada saanud muinsuskaitseobjekti  28.10

Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK) tegi Muinsuskaitseametile omapoolsed ettepanekud Võrumaal, Vastseliina vallas raietööde käigus kahjustada saanud Loosi kääbastike taastamiseks ning pakub välja meetmed, kuidas tulevikus analoogseid juhtumeid ennetada.

RMK Võrumaa metskonna metsaülem Agu Palo ja piirkondlik muinsuskaitse vaneminspektor Martti Veldi leppisid kokku, et lisaks kahjustada saanud kääpaservade taastamisele rajab RMK metsateede ristmikule piirde kääbastike alale sõitmise tõkestamiseks.

Lisaks finantseerib RMK muinsuskaitseala täiendavat tähistamist ning kavandab muinsuskaitseliste piirangute kaardikihi lülitamist riigimetsa elektrooniliste kaardikihtide hulka. Sellega tagatakse raietööde läbiviijatele senisest parem informatsioon muinsuskaitsemälestiste kaitsetsoonide kohta.

RMK teostas raietöid Võrumaal, Vastseliina vallas, Loosi küla lähedal riigimetsas 15. augustist kuni 20. septembrini 2009.

„Tööde teostamiseks valiti vale tehnoloogiline skeem, mille järgi ladustati 500-600 meetri raadiuses asuvatelt raielankidelt koondatud metsamaterjal kahe metsatee ristumiskohale muinsuskaitsemälestiste, Loosi kivikalme ja kääbastike kaitsetsooni. Metsamaterjali väljaveoks õgvendati mõnevõrra teede ristumiskohta. Tööde käigus said kahjustada kolme kääpa servad,“ selgitas RMK juhatuse liige Tiit Timberg.

„RMK kahetseb juhtunut ja  rakendab lahendused, et sellised eksimused  tulevikus ei korduks,“ kinnitas Timberg.

RMK on metsaseadusega moodustatud riigitulundusasutus, mille põhiülesanne on riigimetsa säästlik ja efektiivne majandamine. Lisaks loob RMK metsapuhkuse veetmise võimalusi Eesti riigimetsas ja kujundab loodusteadlikkust. RMK majandada on 38 % Eesti metsadest.  

Lisainfo:

Tiit Timberg
RMK juhatuse liige
Gsm 504 5761
E-post
tiit.timberg@rmk.ee
www.rmk.ee