RMK esimese kvartali majandustulemused 24.04

2009. aasta esimeses kvartalis oli RMK müügitulu 326 miljonit krooni, mis on 259 miljonit krooni vähem kui samal perioodil eelmisel aastal. Suurema osa tuludest teenis RMK metsamaterjali müügist, tulu raieõiguse müügist ja muudest tegevustest oli 7,7 miljonit krooni.

"Metsamaterjali keskmine müügihind on möödunud aasta esimese kvartaliga võrreldes vähenenud rohkem kui kaks ja pool korda," ütles RMK finantsdirektor Jaanus Laas. "Prognoosime, et teise kvartali jooksul hinnalangus peatub, kuid puidu nõudlus jääb endiselt väga madalaks," lisas Jaanus Laas.

Metsamaterjali müüs RMK 2009. aasta esimeses kvartalis 621 000 m3 317,4 miljoni krooni väärtuses, keskmise hinnaga 511 krooni m3. Kasvava metsa raieõigusena müüs RMK esimeses kvartalis peamiselt sanitaarraiet 16 300 m3 keskmise hinnaga 124 krooni m3 kohta.

Igaüheõigusel tuginevate looduskasutuse võimaluste pakkumiseks ja elanikkonna loodusteadlikkuse edendamiseks kasutas RMK esimeses kvartalis kokku 8,9 miljonit krooni. Jahindusest (jahipakettide, jahisaaduste ja jahilubade müük) teenis RMK käesoleva aasta esimeses kvartalis 3,2 miljonit krooni.

RMK on metsaseadusega moodustatud riigitulundusasutus, mille põhiülesanne on riigimetsa säästlik ja efektiivne majandamine. Lisaks loob RMK metsapuhkuse veetmise võimalusi Eesti riigimetsas ja kujundab loodusteadlikkust. RMK majandada on 38% Eesti metsadest.

Lisainfo:
Jaanus Laas
RMK finantsdirektor
Telefon 676 7572, 508 8744
e-post jaanus.laas@rmk.ee
www.rmk.ee