RMK leidis uusi lendorava tegevusjälgi üheksal metsaeraldisel 05.06

RMK looduskaitseosakonna töötajad leidsid igakevadise seire käigus üheksal metsaeraldisel uusi lendorava tegevusjälgi. Kuniks Keskkonnaamet otsustab, kas alad võetakse kaitse alla, rakendab RMK neil ise ajutist kaitset.