RMK jäätmemäng õpetab jäätmeid õigesti sortima 25.06

RMK kutsub tekkinud prügi endaga loodusest kaasa võtma, ent kui see pole võimalik, tuleb looduses tekkinud prügi võimalusel sortida kohapeal.

Loodusesse jäetud jäätmed saastavad keskkonda, ohustavad metsaelanikke, riivavad silma ja jätavad kasutamata võimaluse võtta jäätmeid kui väärtuslikku materjali loodusvarade asemel uuesti kasutusse. Et igaüks saaks end jäätmete sortimisel kindlalt tunda, tegi RMK veebipõhise jäätmete sortimise mängu, mis aitab otsustada, millisesse prügikasti üks või teine jääde panna.

„Paneme kõigile looduses viibijatele südamele, et kõik, mida jaksatakse metsa tuua, jaksatakse sealt ka ära viia. Paraku on mitu päeva looduses matkajatel ja telkijatel siiski vajadus jätta pikemal metsapuhkusel tekkinud jäätmed prügikasti. Selleks, et inimesed nii metsas kui kodus toimetades teaksid, kuidas jäätmeid õigesti sortida, tegi RMK õpetliku mängu, kus tuleb määratud aja jooksul panna 25 erinevat prügielementi õigesse prügikasti. Mängu lõppedes saab mängija tagasisidet oma valikute õigsusest,“ ütles RMK külastuskorraldusosakonna juhataja Marge Rammo.

Prügisortimise mängu on oodatud mängima nii algajad kui nobenäpud, sest mängus on kaks erineva keerukuse tasemega astet. Mängu saab mängida RMK Loodusega koos kodulehel www.loodusegakoos.ee.

Prügivedu kaugetelt ja raskesti ligipääsetavatelt külastusobjektidelt on keeruline ja kulukas tegevus. Vähendamaks loodus- ja metsapuhkuse ökoloogilist jalajälge, püüdleb RMK eesmärgi poole, et iga looduse külastaja tekitaks võimalikult vähe prügi. Paraku tekib ka looduses liikudes veidi jäätmeid, ent nende teket on võimalik vähendada järgides prügivaba matkamise näpunäited. Kõik soovitused koos jäätmete sortimise põhimõtetega on koondatud Loodusega koos kodulehele www.loodusegakoos.ee/kuidas-looduses-kaituda.

„RMK külastusobjektidel olevate prügikastide hulka on aastate jooksul vähendatud ja tänaseks need on eelkõige mõeldud seljakotimatkajatele. Autoga tulijaile on meil suur palve oma prügi loodusest ise kaasa võtta,“ ütles Rammo.

Eestis on olmejäätmeid viimastel aastatel ringlusse võetud alla 30 protsendi. Alates tänavu aastast peame sarnaselt teistele Euroopa riikidele ringlusse võtma palju enam, koguni 50 protsenti olmejäätmetest.

Lisainfo:
Marge Rammo
RMK külastuskorralduse osakonna juhataja
e-post: marge.rammo@rmk.ee
telefon: +372 513 7035

Sille Ader
RMK kommunikatsiooniosakonna juhataja
e-post: sille.ader@rmk.ee
telefon: +372 5666 5896