RMK jagab maaomanikega jahipidamise tulu 30.06

RMK jahilubade enampakkumisel kujunes eeloleva jahihooaja keskmiseks maaomanikule makstavaks tasuks 2 eurot ja 11 senti jahimaa hektari kohta. Kokku teenis RMK jahilubade müügist 166 000 eurot.

RMK võimaldab enda hallatavates jahipiirkondades Väätsal, Kuressaares ja Kilingi-Nõmmel pidada jahti jahiloa alusel, mida saab taotleda avaliku enampakkumise korras. RMK jagab enampakkumisel saadud tulu eramaaomanikega, kelle maa asub RMK hallatavas jahipiirkonnas ja kes loovutavad omal maal jahipidamise õiguse RMK-le. Tulu jagatakse võrdeliselt maa suurusega.

Hiljuti lõppenud RMK jahipiirkondade jahilubade enampakkumise tulemusena tasub RMK 2020/2021 jahihooajal eramaaomanikele ühe hektari jahimaa kasutuse eest keskmiselt 2,11 eurot. Väätsa jahipiirkonnas kujunes ühe hektari jahimaa kasutuse hinnaks 4,67 eurot, Kuressaare jahipiirkonnas 2,72 eurot ja Kilingi-Nõmme jahipiirkonnas 1,51 eurot (koos käibemaksuga).

„Eelmise aasta jahilubade enampakkumise tulemuste alusel uuendati tänavuseks jahihooajaks jahipidamisvõimaluste lepingut seitsmel jahialal. Lepinguta jäänud jahialadele pandi enampakkumisele 26 tähtajalist jahilubade paketti. Lepingute jätkamist ja jahilubade pakettide ostusoove mõjutas tõenäoliselt koroonaviirusest tekkinud ebakindlus reisipiirangute ja ühisjahtide korralduse võimalikkuse osas,“ ütles RMK jahindustalituse juhataja Kalev Männiste.

RMK hallatavates jahipiirkondades asuvate maatükkide omanikel tuleks oma maa jahindusliku kasutamise nõusolekust teada anda aadressile jaht@rmk.ee (jahipiirkondadega saab tutvuda metsaregistris). Kirjas tuleb märkida oma nimi, kontaktandmed, kinnistute või katastriüksuste numbrid ja arveldusarve, kuhu maaomandi jahindusliku kasutuse eest tasu kanda. Oma nõusolekust palub RMK teada anda hiljemalt 1. septembriks 2020.

Maaomanikud, kes soovivad ise väikeulukijahti pidada või korraldada ja kelle maaomand asub RMK hallatavas jahipiirkonnas, saavad taotleda tasuta väikeuluki jahilube. Taotluse saab RMK-le edastada e-posti teel, vorm asub RMK kodulehel.

Kilingi-Nõmme, Kuressaare ja Väätsa jahipiirkonnas planeerib RMK sel jahihooajal küttida suurulukitest ligikaudu 90 põtra, 40 punahirve, 20 metssiga ja 250 metskitse, täpsed küttimiskokkulepped sõlmitakse maakondlikes jahindusnõukogudes. Loenduse alusel elab tänavu RMK hallatavates jahipiirkondades suurkiskjatest 7 karu, 9 hunti ja 9 ilvest, nende küttimismahu kehtestab Keskkonnaamet. Lisaks kütitakse väikeulukeid, pöörates suurimat tähelepanu kopra tekitatud kahjustuste ennetamiseks.

Lisainfo:
Kalev Männiste
RMK jahindustalituse juhataja
e-post: kalev.manniste@rmk.ee
telefon: 5139 642

Sille Ader
RMK kommunikatsiooniosakonna juhataja
e-post: sille.ader@rmk.ee
telefon: 5666 5896