Väikeulukijahiks jahiloa taotlemine

Maaomanikud, kelle maaomand asub RMK hallatavas jahipiirkonnas ja kes soovivad ise väikeulukijahti pidada või korraldada, saavad väikeulukijahiks RMK-lt taotleda tasuta jahilube. Selleks tuleb esitada RMK-le taotlus, kus on ära näidatud maaomaniku kinnistud ja kellele seal soovitakse saada väikeulukijahiks jahiõigust. Lisada tuleb kehtiva jahitunnistuse koopia, kellele jahiluba väljastada. Taotlusi saavad esitada ka juriidilisest isikust maaomanikud. Käesolevast jahihooajast alates on võimalik väljastatud väikeuluki jahiluba edastada taotlejale elektrooniliselt PDF-failina.

Juriidilise isiku taotlus
Eraisiku taotlus