Algas noore metsa hooldamistööde kõrgperiood 07.10

RMK alustas noore metsa igasügiseste hooldamistöödega, et parandada väikeste puude kasvutingimusi.

RMK hooldab noort riigimetsa enam kui 40 000 jalgpalliväljaku suurusel alal 42 500 ha ulatuses. Sügisese metsauuenduse hoolduse käigus puhastatakse väikeste puude ümbrus kasvu pidurdavatest taimedest, tehakse ulukitõrjetöid, hinnatakse metsauuenduse tulemuslikkust ja otsustatakse vajalikud töövõtted järgmisteks aastateks. Samuti tehakse ettevalmistusi tuleva aasta istutustöödeks.

„Metsauuenduse hooldamisega parandame noorte puude kasvutingimusi. Mänd on noorena eriti nõudlik valguse ja kasvuruumi osas, mistõttu hooldame neid alguses isegi kaks korda aastas. Kuusk on küll varjutaluvam, kuid vajab samuti kasvamiseks kaasaaitamist,“ põhjendas RMK metsakasvatustalituse juhataja Toomas Väät noore metsa hooldamise vajalikkust.

Männi- ja kuusetaimi pritsitakse sügisel lambarasva sisaldava loodusliku lahusega, mis peletab metsloomi taime söömast. Väädi sõnul kinnitavad kogemused, et töödeldud taimedel ei esine ulukikahjustusi ja taimekaitsevahendi mõju kestab ka varakevadel, kui ulukikahjustuse oht on kõige suurem. Pritsimistöid on kavas teha ligi 3500 hektaril.

Juba sügisel tehakse ettevalmistusi tuleva aasta istutustöödeks. Ligikaudu 1000 hektaril valmistatakse liigniiske kasvukoha maapind ette mätastamisega – kopaga tehakse väikeste puude jaoks kõrgemad mättad. Ülejäänud aladel valmistatakse maapind ette ketasadraga.
RMK teeb suurema osa riigimetsa metsakasvatustöödest koostöös lepingupartneritega. Hooajalist või aastaringset tööd saab kokku ligi 2000 inimest üle Eesti.

Metsakasvatajate igapäevaseks ülesandeks on tagada, et hiljemalt viie aastaga oleks raiesmik uuenenud. Mets loetakse uuenenuks, kui raiesmikul kasvab ühe hektari kohta üle 1000 kuuse või 1500 männi (kõrgusega vähemalt pool meetrit) või üle 1500 lehtpuu (kõrgusega vähemalt üks meeter). Sel aastal on eesmärk uuenenuks arvestada vähemalt 8 800 hektarit, uuenemise edukus selgub aasta lõpus. Riigimetsas uueneb lageraielank keskmiselt 4,7 aastaga.

RMK investeerib tänavu uue metsapõlve rajamiseks, hooldamiseks ja kasvatamiseks kokku 19 miljonit eurot.

Noori taimi pritsitakse loodusliku taimekaitsevahendiga, et neid kaitsta ulukikahjustuste eest. Peamiselt söövad noori puid põdrad, metskitsed ja hirved. Pildistas Tiina Paltser.

Lisainfo:
Toomas Väät
RMK metsakasvatustalituse juhataja
toomas.vaat@rmk.ee
+372 520 5734

Sille Ader
RMK kommunikatsiooniosakonna juhataja
sille.ader@rmk.ee
+372 5666 5896