RMK lisas kõrgendatud huviga alad metsatööde kaardile 26.11

RMK lisas avalikule metsatööde kaardile riigimetsa kõrgendatud avaliku huviga alad, mille paiknemine looduses on kohaliku kogukonnaga kokku lepitud ja kinnitatud.

„Nagu nimigi viitab on kõrgendatud avaliku huviga ala metsade majandamise vastu inimestel keskmisest suurem huvi. Nii saidki kogukondadega kokku lepitud KAH-alad kaardile kantud, et inimesed saaksid nende paiknemisest parema ülevaate,“ ütles RMK peametsaülem Andres Sepp ja täpsustas, et kaardil kuvatud KAH-alade piirid on paigas, kuid metsa majandamisviisi, aja ja ulatuse üle mõnel pool arutelud veel kestavad.

KAH-alade nägemiseks tuleb avada RMK metsatööde kaart ja sisse lülida valik „KAH-alad“. Seejärel näeb kaardil alasid kogu Eesti ulatuses ja kaarti suurendades on võimalik uurida täpsemalt huvipakkuvat kohta. Ühtlasi saab lisainfot, millised eraldised alale jäävad, milline mets neil kasvab ning kas ja millised metsatööd on KAH-alal plaanis. Sealjuures on kaardil näha vaid kehtivate raieteatistega uuendus- ja harvendusraiealad.

Kaugemas tulevikus planeeritud raied, millele raieteatist veel ei ole, on kirjeldatud KAH-ala pikaajalises metsa majandamise kavas. Kümneks aastaks koostatud metsa majandamise kavu tutvustab RMK enne kinnitamist kohalikule kogukonnale avalikul arutelul. Senini valminud kavu saab lugeda RMK kodulehel.

Praeguseks on metsatööde kaardi uuele kaardikihile kantud üle Eesti ligi 130 KAH-ala kokku 18 000 hektaril. Kõrgendatud avaliku huviga alade puhul on lihtsustatult öeldes tegu metsadega, mis on kohalikele armsad, näiteks asumilähedased metsad, kus inimesed armastavad jalutada ja sporti teha.

RMK metsatööde kaart on kõigile soovijaile kättesaadav RMK kodulehel: https://www.rmk.ee/metsatoode-kaart

Kaart valmis koostöös Maa-ametiga.

Metsatööde kaardi kõrgendatud avaliku huviga alade (KAH-alade) kiht, ekraanivaade.

Lisainfo:
Andres Sepp
RMK peametsaülem
andres.sepp@rmk.ee
+372 505 5932

Sille Ader
RMK kommunikatsiooniosakonna juhataja
sille.ader@rmk.ee
+372 5666 5896