RMK alustab rekordiliselt suure metsaistutusega 02.04

Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK) istutab 2020. aastal riigimetsa 22,4 miljonit taime, mida on rohkem kui kunagi varem. Selleks panustab RMK metsa istutamisse ja noore metsa hooldamisse kokku rekordilised 19 miljonit eurot.

Metsa istutamisega pannakse alus uuele metsapõlvele. Tänavu pannakse riigimetsas mulda rekordarv ehk 22,4 miljonit taime, millest mändi on 10,6 miljonit, kuuske 9,5 miljonit, kaske 2,2 miljonit, sangleppa ja tamme on kokku 160 000. Kõik taimed on kasvatatud RMK taimlates.

RMK panustab järjest enam taimede kvaliteedile ja kaitsmisele, aga ka kasvava metsa hooldamisele. „Istutamine on alles kõige algus ja sellega meie tööd ei piirdu. Edaspidine aastaid vältav metsa kasvatamine ja hooldamine on veel olulisem etapp, kuigi jääb enamasti kõrvaltvaatajale nähtamatuks. Kui istutad, aga ei kaitse taimi võimalike kahjustuste eest ega hoolda noort kasvavat metsa, siis ei ole ka oodatud tulemust,“ ütles RMK metsakasvatustalituse juhataja Toomas Väät.

Väädi sõnul muutis RMK tänavu metsa istutamisega seotud tööprotsesse, et täita koroonaviirusest tingitud eriolukorra ohutusnõudeid. „RMK järgib ise ja nõuab ka lepingupartneritelt, et viiruse leviku tõkestamiseks mõeldud meetmed oleks täidetud. Muuhulgas hoiame distantsi objektil, hajutame inimesi 8000 erineva uuendamistöid vajava objekti vahel ja mõistagi on oluline hügieeninõuete täitmine nii taimeladudes kui ka metsas,“ kinnitas Väät.

Suurem osa istutustöödest tehakse aprillis ja mais. Kahe kuuga pannakse mulda üle 21 miljoni puutaime. Miljon kuusetaime pannakse mulda sügisel, mil piisav niiskus ja jahedam ilm soosib taime kasvama minemist, lisaks aitab sügisistutus hajutada kevadist koormust.

Kuivõrd enamus taimi istutatakse käsitsi, pakub metsaistutamise hooaeg lisaks RMK töötajatele tööd 1700 inimesele. Kolmandik töötegijaist on RMK raietöölised ja ülejäänud töid teostavad riigihanke alusel leitud lepingupartnerid. Kolmandat aastat kasutatakse ka masinistutust, mis ühe võttega teeb ära nii maapinna ettevalmistuse kui ka istutamise.

RMK uuendab tänavu rekordkoguse alasid – kokku 12 300 hektarit. Sealjuures hõlmab istutatav ala peale raielankide ka neid alasid, kus varem metsa ei kasvanudki, näiteks väheväärtuslikud rohumaad, põõsastikud ja karjäärid. Uuendatavast alast enamusele, 8700 hektarile istutatakse puutaimed. Ülejäänud alale külvatakse seemned või aidatakse maapinna ettevalmistamisega kaasa looduslikule uuenemisele. 1600 hektarit lehtpuudele sobilikke kasvukohti jäetakse looduslikule uuenemisele.

RMK tasub istutustööde eest sügisel läbiviidud hanketingimuste alusel, lisaks tühistas RMK seoses eriolukorraga töövõtjatele lepinguaegse tagatisrahade nõude.

Avalikkusele suunatud metsaistutuse talgupäevad on koroonaviiruse leviku tõkestamiseks tühistatud. Huvilistel palume jälgida infot RMK kodulehel.

Lisainfo:
Toomas Väät
RMK metsakasvatustalituse juhataja
e-post: toomas.vaat@rmk.ee
telefon: 5205 734

Sille Ader
RMK kommunikatsiooniosakonna juhataja
e-post: sille.ader@rmk.ee
telefon: 5666 5896