Täitus esimene miljon: eriolukord paneb inimesed RMK metsapuhkuse võimalusi otsima 24.04

Alates riikliku eriolukorra väljakuulutamisest on külastanud RMK Loodusega koos kodulehte üle saja tuhande (101 622) kasutaja, kes on teinud üle miljoni (1 056 856) lehevaatamise.

Foto: RMK Peraküla telkimisala Nõval. Pildistas Külli Tedre.

Hüppeliselt on kasvanud nii matkamist hõlbustava Loodusega koos kodulehe kui ka mullu suvel valminud äpi kasutajate hulk. Kodulehe külastajate hulk ületab kohati pea 50% võrra eelmise aasta sama ajavahemiku näitajaid, küündides suvise kõrgaja tasemeni. Kõige külastatavamaks leheks on metsapuhkuse võimaluste otsing ja auväärsel teisel kohal juhised looduses liikumiseks. Juhiste alla on koondatud kõige operatiivsem info ülerahvastatud külastusobjektide, nende alternatiivide ja ka RMK matkatee erinevate lõikude kohta, kus oleks võimalik rahvamasse vältides nii loodust kui tervist hoida.

Lisaks kogus eriolukorra ajal rohkesti külastusi õpilastele suunatud Metsaviktoriin, kus tänavu oli rekordilähedane arv osalejaid – 10 435 koduõppel õpilast vastas veebi teel metsa ja loodusega seotud küsimustele.

„Rõõmustav on näha, et eestimaalased oskavad hinnata igaüheõigust saada osa tasuta loodushüvedest ja alustavad sageli metsapuhkuse planeerimist just Loodusega koos kanalitest. Kuna rahvarohkete matkaradade loetelu muutub ja täieneb ajas pidevalt, tasub alati enne riigimetsa minekut vaadata järele, milliseid radu võiks vältida ja milliseid vähemtuntud, ent sugugi mitte vähempõnevaid kohti nende asemel külastada,“ lausus Marge Rammo, RMK külastuskorraldusosakonna juhataja.

Matkaradade lõikes on enim uuritud Kakerdaja loodusraja, Paunküla mägede matkaradade, Majakivi-Pikanõmme loodusõpperaja ja Paukjärve loodusraja kohta. Need rajad kuuluvad ka külastatavamate objektide hulka, mille asemel soovitame avastada teisi Põhja-Eesti puhkeala kohti.

Kõige rohkem kodulehe ja äpi külastajaid on Tallinnast, Tartust ja Pärnust, kusjuures naisi huvitab metsapuhkusega seotud info veidi rohkem kui mehi – 66% kasutajatest on olnud naised ja 34% mehed. Eriti aktiivselt kasutavad elektroonilisi kanaleid noored – pea 40% kasutajatest kuulub vanuserühma 25-34 aastat.

Saabuva suve ja soojenevate ilmade eel plaanib RMK ka edaspidi seirata pidevalt külastuskoormust ning vajadusel jagada juhiseid inimeste ümbersuunamiseks. Targad juhised looduses liikumiseks on leitavad aadressil https://loodusegakoos.ee/juhised-looduskulastuseks.

Lisainfo:
Sille Ader
RMK kommunikatsiooniosakonna juhataja
e-post: sille.ader@rmk.ee
telefon: +372 5666 5896

Marge Rammo
RMK külastuskorralduse osakonna juhataja
e-post: marge.rammo@rmk.ee
telefon: +372 513 7035