RMK päästab Eesti metsa kuuse-kooreüraski küüsist 14.04

RMK kogub teavet üraskikahjustuste kohta riigimetsas, et takistada putukkahjuri levikut ja seeläbi päästa meie metsa üraskite rüüstelainest.

„15. aprillil algab RMK hallatavas riigimetsas kevadsuvine raierahu, mida RMK on järginud juba alates 2002. aastast ja järgib ka tänavu. Paraku peame sel aastal meie metsade kaitseks raierahu ajal tegema riigimetsast raietöid, et likvideerida ohtliku putukkahjuri kuuse-kooreüraski tekitatud kahjustuskolded ja vältida kahjuri edasist levikut praegu veel tervetesse metsadesse. Raie puudutab vaid 0,1% ehk 1000 hektarit miljoni hektari suurusest riigimetsast, ülejäänud aladel on pesitsusaegne rahu metsaelustikule jätkuvalt tagatud,“ selgitas Tavo Uuetalu, RMK juhatuse liige.

Eesti metsi ohustab ka Kesk-Euroopat rüüstanud kuuse-kooreürask, kelle paljunemist siinses looduses on soodustanud kaks viimast põuast suve ja sooja talve. Selleks, et üraskikahjustused ei saavutaks Eesti metsades nii suuri mõõtmeid kui Tšehhis või Saksamaal, kus ürask on teinud ulatuslikku rüüstet (vaata pilte RMK pildipangast), kogub RMK infot üraskikahjudest meie riigimetsas ja tegutseb koheselt.


„Kui me üraski levikut täna ei peata, on meie metsad peagi kuivanud elutud kooslused sarnaselt paljudele Tšehhi ja Saksamaa metsadele, mistõttu tuleb tegutseda kiiresti ja tõhusalt likvideerides kahjustuskolded ja ennetades kahjuri edasist levikut,“ lausus Tavo Uuetalu.

Aprilli alguse seisuga on RMK töötajad tuvastanud üraskikahjustusi 2000 hektaril majandusmetsa kuusikutes, mis tähendab, et kahjustada on saanud ca 400 000 tihumeetrit kasvavat metsa. Lisaks jälgib RMK üraski lendlust 25 seirealal (vaata seirealade kaarti) ja koheselt, kui üraskid ärkavad talveunest ja ronivad mulla seest puid kahjustama, likvideeritakse nende kolded. Kõige efektiivsemalt vähendatakse üraskite levikut püünispuudega ja värskelt üraskite poolt asustatud puude langetamisega ning nende kiire metsast äraviimisega, et vähendada kahjurite levikut veel tervetele puudele.

„Ürask talvitub reeglina pinnases kuni päevane õhutemperatuur tõuseb 18–20 kraadini ja pinnas soojeneb 10 kraadini. Seejärel väljuvad mardikad mullast ja otsivad asustamiseks sobivaid puid, kus hakata munema. Seetõttu tulebki üraskikahjustusi likvideerida just kevadel, mil putukate poolt asustanud puid on võimalik juba märgata ja samas ei ole uus kahjuri põlvkond veel puult lahkunud. Töid pole võimalik lükata edasi sügisesse, kuna selleks ajaks on kevadel paljunenud ürask läinud mulda talvituma või kahjustanud veelgi suuremaid alasid,“ selgitas entomoloog Heino Õunap.

Kuuse-kooreüraskid on 4-5,5 mm pikkused, tumepruunid kuni mustad, kärsaklaste sugukonda kuuluvad mardikad, kes toituvad puudest ja paljunevad koore all. Kuuse-kooreüraski suure arvukuse korral võivad mardikad kahjustada ka elujõulisi puid, hävitades nende kambiumi- ja niinekihi.

Täpsemalt saab lugeda üraskist ja tema tekitatud kahjudest RMK kodulehelt.

Lisainfo:
Tavo Uuetalu
RMK juhatuse liige
e-post: tavo.uuetalu@rmk.ee
telefon: +372 5045 069

Heino Õunap
Keskkonnaagentuuri metsaosakonna peaspetsialist, entomoloog
e-post: heino.ounap@envir.ee
telefon: +372 5251 931

Sille Ader
RMK kommunikatsiooniosakonna juhataja
e-post: sille.ader@rmk.ee
telefon: +372 5666 5896