Rahvusvahelised auditid: Riigimetsa Majandamise Keskuse metsad on säästlikult majandatud 24.01

Rahvusvahelise metsasertifitseerimisega tegeleva audiitorfirma NEPCon kinnitusel vastab RMK jätkuvalt FSC® (FSC-C022757) ja audiitorfirma Metrosert kinnitusel PEFC rahvusvahelistele säästliku ning keskkonnasõbraliku majandamise nõuetele. 


RMK omab FSC metsamajandamise ja tarneahela sertifikaati järjepidevalt juba alates 2002. ja PEFC metsamajandamise sertifikaati 2010. aastast. Sertifikaatide taotlemine ja hoidmine on RMK jaoks vabatahtlik.

„Oluline on tõdeda, et mõlemad rahvusvahelised auditid taaskord hindasid RMK tegevust FSC ja PEFC sertifikaatide vääriliseks. Viimasel ajal on meedias kõlanud kriitilised väited, et RMK rikub sertifikaatide nõudeid ega arvesta metsa majandades loodusväärtustega. Audititega hinnati metsade majandamist ning leiti, et RMK tegevused vastavad säästva metsajamajandamise nõuetele,“ lausus Kristjan Tõnisson, RMK juhatuse liige.

Sertifitseerimisega kaasnevad iga-aastased auditid, mille käigus antakse hinnang metsade majandamisele ja parandusnõuete ilmnemisel antakse tähtaeg nende lahendamiseks. Korraliste auditite tulemusena ei leitud ühtegi sellist mittevastavust, millega kaasneks RMK sertifikaadi peatamine või tühistamine.

Eesti riigimets on väga liigirikas, loodusväärtuste kaitseks on üle 300 000 hektari ehk 29,2% RMK metsast võetud range kaitse alla ning seal ei toimu mingit majandustegevust, lisaks on erinevate kaitsepiirangutega kaetud 7,1% riigimetsast. Metsanduse mõistes küpsetest metsadest on riigimetsas kaitse all koguni 57%, mis peaks hajutama kartused nagu saaksid need RMK metsast viimseni raiutud.

Forest Stewardship Council® on välja töötanud säästva metsamajanduse printsiibid ja kriteeriumid, mille alusel on võimalik hinnata metsaomaniku tegevuse majanduslikke, sotsiaalseid ja ökoloogilisi aspekte. FSC logo tähistab tooteid, mis sisaldavad puitu hästi majandatud metsast.

PEFC sertifikaat tõendab, et metsa majandatakse vastutustundlikult ja jätkusuutlikult ning metsa majandamisel järgitakse nii keskkonnaalaseid, sotsiaalseid kui majanduslikke nõudeid. PEFC-märgis tootel või pakendil annab kindluse, et tootes sisalduv puit või puidul põhinev materjal pärineb jätkusuutlikult majandatud metsadest ning on toodetud vastutustundlikult.

Lisainfo:
Kristjan Tõnisson
RMK juhatuse liige
kristjan.tonisson@rmk.ee
5691 8728
 
Sille Ader
RMK kommunikatsiooniosakonna juhataja
sille.ader@rmk.ee
5666 5896