RMK teadusnõukogu toetab püsimetsanduse ja kuuse puistute uurimise teadusprojekte 26.06

RMK teadusnõukogu valis välja kaks toetatavat teadusprojekti, mis keskenduvad püsimetsanduse ning kuuse puht- ja segapuistute uurimisele. Projekte rahastatakse kolme aasta jooksul kokku enam kui 400 000 euroga. 

Ühes projektis asuvad teadlased uurima valikraiete mõju metsa süsinikubilansile võrreldes lageraiega ja valikraiete majandustasuvust, teises aga hinnatakse kuuse kaitsevõimet ja kasvu määravaid tegureid puht- ja segapuistutes arvestades seejuures kliimamuutuse ja kasvukoha mõjuga.

„Rahastamise pälvinud teadusprojektid on väga aktuaalsetel teemadel. Püsimetsanduse kohta ei ole Eestis tehtud kuigi palju teadustöid, mistõttu on püsimetsanduse laiemaks kasutuselevõtuks vaja omandada uusi teadmisi sealsete valikraiete ökonoomikast ning süsinikubilansist. Kuusega on seotud oluline osa Eesti metsade elurikkusest, aga kahjuks on kuusk kliimamuutuste kontekstis üheks meie kõige haavatavamaks puuliigiks. Seetõttu otsustasimegi toetada kuusepuistute teadusuuringut, et teaksime, kuidas ka tulevikus tagada tervete ja elurikaste kuusikute olemasolu Eestis,“ lausus RMK juhatuse liige Kristjan Tõnisson.

RMK teadusnõukogu andis taotlejatele ette kümme teemavaldkonda, mille täpsemaks uurimiseks ideid oodati. Iga teema kohta taotlust ei esitatud, kuid lisaks püsimetsanduse ja segametsade uurimisele olid laual projektid säästliku metsanduse, mullahäiringute, süsinikuvarude ja kliima muutumisest tingitud ekstreemsete ilmaolude uurimiseks.

„Suur varieeruvus esitatud taotluste teemade seas kinnitab, et teadlased oskavad ja tahavad kaasa aidata Eesti metsanduse arengule ja pakkuda teaduspõhist tuge praktikute igapäevatööle,“ ütles Tõnisson. Kokku esitati RMK teadusnõukogule 11 rakendusuuringu rahastamistaotlust ning nende tase oli Tõnissoni sõnul väga hea. Uurimisteemade lühikokkuvõtted on leitavad RMK kodulehelt. 

Välja valitud teadusprojektid kestavad kolm aastat ning RMK rahastab kumbagi projekti selle aja jooksul ligi 200 000 euroga. Toetatud uurimisprojektide info on leitav RMK kodulehelt.

RMK alustas sihipärase teadustegevuse toetamisega aastal 2008. Tänaseks on rahastatud 17 rakendusuuringut kogusummas 2,4 miljonit eurot. Juba lõppenud teadusuuringute tulemustega arvestab RMK oma igapäevatöös.

Lisainfo:
Kristjan Tõnisson
RMK juhatuse liige
e-post: kristjan.tonisson@rmk.ee
telefon: +372 5691 8728

Sille Ader
RMK kommunikatsiooniosakonna juhataja
e-post: sille.ader@rmk.ee
telefon: +372 5666 5896