Tartu-Valga külastusalaTartu-Valga külastusala külastuskorralduskavas käsitletakse järgnevaid RMK majandatavaid puhke- ja kaitsealasid:
  • Kiidjärve-Kooraste puhkeala
  • Otepää looduspark
  • Tartu-Jõgeva puhkeala lõunaosa
  • Alam-Pedja looduskaitseala
  • Peipsiveere looduskaitseala

Külastuskorralduskava materjalid:
Tartu-Valga külastusala külastuskorralduskava
Lisa 1. Tartu-Valga külastusala analüüsi kokkuvõte ja profileerimine
Lisa 2. Tartu-Valga külastusala külastusobjektide prioriteetsus
Lisa 3. Tartu-Valga külastusala väärtuste eksponeerimise kaardistamine ja laekunud ettepanekud
Lisa 4. Tartu-Valga külastusala külastuskorralduskava osas laekunud ettepanekud
Lisa 5. Tartu-Valga külastusala külastusobjektide juurdepääsuteed
Lisa 6. Tartu-Valga külastusala tsoneerimine

Täitmise aruanded
Külastuskorralduskava 2020. aasta täitmise aruanne
Külastuskorralduskava 2021. aasta täitmise aruanne
Külastuskorralduskava 2022. aasta täitmise aruanne

Külastajauuringu materjalid:
Külastajauuringu tulemused Tartu-Jõgeva puhkeala
Külastajauuringu tulemused Kiidjärve-Kooraste puhkeala 
Külastajauuringu tulemused Otepää looduspark
Külastajauuringu tulemused Alam-Pedja looduskaitseala
Külastajauuringu tulemused Peipsiveere looduskaitseala


Töörühma kohtumise materjalid:
Töörühma kohtumise sissejuhatav ettekanne
Töörühma kohtumise memo

Algsed kava materjalid:

Tartu-Valga külastusala külastuskorralduskava 1. tööversioon
Tartu-Valga külastusala analüüs ja profileerimine
Tartu-Valga külastusala loodushoiuobjektide prioriteetsus
Tartu-Valga külastusala külastuskorralduskava 2. versioon
Kontaktisikud:
Malle Oras
Külastusala juht
malle.oras@rmk.ee
Kerli Karoles-Viia
Kavandamise-seire spetsialist
kerli.karoles-viia@rmk.ee

Ettepanekute esitamine:
ettepanekud ja probleemid palume esitada kontaktisikutele kasutades allolevat vormi:
Ettepaneku esitamise vorm