Tartu-Valga külastusalaTartu-Valga külastusala külastuskorralduskavas käsitletakse järgnevaid RMK majandatavaid puhke- ja kaitsealasid:
  • Kiidjärve-Kooraste puhkeala
  • Otepää looduspark
  • Tartu-Jõgeva puhkeala lõunaosa
  • Alam-Pedja looduskaitseala
  • Peipsiveere looduskaitseala
Kava materjalid:
Tartu-Valga külastusala külastuskorralduskava tööversioon
Tartu-Valga külastusala analüüs ja profileerimine
Tartu-Valga külastusala loodushoiuobjektide prioriteetsus
Külastajauuringu tulemused Kiidjärve-Kooraste puhkeala
Külastajauuringu tulemused Tartu-Jõgeva puhkeala
Külastajauuringu tulemused Otepää looduspark
Külastajauuringu tulemused Alam-Pedja looduskaitseala
Külastajauuringu tulemused Peipsiveere looduskaitseala

Kontaktisikud:
Malle Oras
Külastusala juht
malle.oras@rmk.ee
Mario Traks
Maastikuseire spetsialist
mario.traks@rmk.ee

Ettepanekute esitamine:
ettepanekud ja probleemid palume esitada kontaktisikutele kasutades allolevat vormi:
Ettepaneku esitamise vorm