Taimla- ja seemnemajandus

RMK taimla- ja seemnemajanduse osakonna ülesandeks on kasvatada kvaliteetset metsaistutusmaterjali eelkõige riigimetsa vajaduste rahuldamiseks. Põhiliselt kasvatatakse kuuseistikuid ja männiseemikuid, vähemal määral ka kasetaimi ja teisi lehtpuid.

RMK kasvatab taimi kasvuhoonetes ja avamaataimlates. Aastas saab istutusküpseks keskmiselt 10 miljonit männiseemikut, 9 miljonit kuuseistikut ning 2 miljon kaseseemikut ja teisi lehtpuid.

Taimla- ja seemnemajanduse valdkonda juhitakse Tartust. RMK taimlad asuvad üle Eesti: Iisakus, Räpinas, Tartus, Pärnu lähedal Reius, Marana külas Pärnumaal, Rakvere lähedal Kullengal, Rapla lähedal Purilas ja Tõrva lähedal Rullis.