Taimla- ja seemnemajandus


RMK taimla- ja seemnemajanduse osakonna ülesandeks on kasvatada kvaliteetseid metsataimi riigimetsa istutamiseks. Põhiliselt kasvatatakse männiseemikuid ja kuuseistikuid, vähemal määral ka kaseistikuid ja teiste lehtpuude istikuid.

RMK kasvatab metsataimi kasvuhoonetes ja avamaataimlates. Aastas saab istutusküpseks keskmiselt 10 miljonit mändi, 10 miljonit kuuske ning 3 miljonit kaske ja teisi lehtpuid.

RMK taimlad asuvad üle Eesti: Iisakus, Kullengal, Maranal, Purilas, Reius, Rullis, Räpinas ja Tartus.

Vaata lisaks:

Seemnete müük