Külastuskorraldus

Eesti metsapoliitika ütleb, et metsa majandamine peab olema säästlik ja tõhus, tagama tasakaalu majandusliku, ökoloogilise ja sotsiaalse vaatepunkti vahel. Säästlik tähendab metsapoliitikas ühtlast, pidevat ja mitmekülgset. RMK külastuskorralduse osakonna ülesandeks on säästliku rekreatiivse looduskasutuse korraldamine riigimetsas, arvestades looduse taluvuspiire ja säästes bioloogilist mitmekesisust. Mõistagi on tegevus tõhus vaid kasutajate keskkonnateadlikkust edendades. 

RMK pakub looduses liikumise võimalusi 13 puhkealal, kuues rahvuspargis ja kaitsealadel üle Eesti. Looduses liikudes tuleb järgida igaüheõiguse põhimõtet, mis ütleb, et looduses võib vabalt liikuda viisil, mis ei too endaga kaasa paha või segadust. 

RMK on loodusesse rajanud matkaradu, lõkkekohti ja telkimisalasid, külastajate päralt on metsaonnid ja metsamajad. Eestit läbiv RMK pikk matkatee koosneb kolmest harust: Oandu-Aegviidu-Ikla (375 km), Peraküla-Aegviidu-Ähijärve (820 km) ja Penijõe-Aegviidu-Kauksi (614 km).

Arendamaks inimeste keskkonnateadlikkust, teeb RMK koostööd säästlikku mõtteviisi edendavate partneritega era- ja riigisektorist.

Looduses liikumise teavet jagatakse ning loodus- ja metsateadlikkust edendatakse teabepunktides ja külastuskeskustes üle Eesti. Viimased pakuvad põnevaid programme ja praktilist tegevust nii lastele, noortele kui ka täiskasvanutele.  

Külastuskorralduse alla kuulub külastuskorraldusosakonna kõrval ka Sagadi mõis ja seal paiknev metsakeskus – Lääne-Virumaal kaunis mõisakompleksis tegutsev metsamuuseum, looduskool, hotell, restoran ja hostel.

Vaata lisaks

Looduses liikujale