Seemnete müük

RMK ülesandeks on tagada riigile piisav metsaseemnete olemasolu. Seemneid kasutatakse metsakülvideks (peamiselt männiseemet) ja metsataimede tootmiseks (peamiselt kuuse ja kase kasvatamiseks).

Varutud metsaseemet saab osta TÖÖPÄEVITI:

1. märtsist 20. juunini järgmistest RMK müügikohtadest:

RMK taimla- ja seemnemajandusosakond
Rõõmu tee 2, Tartu, 51013
telefon 50 64689 - Anneli Õun

RMK Kullenga taimla seemneladu
Kullenga, Tamsalu vald, Lääne-Virumaa
telefon  578 09 100 - Lauri Saapar

21. juunist 28. veebruarini postimüügi teel.

Telli postimüügi teel

Tutvu hinnakirjaga siit

Soovid osaleda seemnevarumises?

Kui metsaomanikul on ilus, vähemalt üle 0,5 ha suurune okaspuu puistu, mille ta plaanib talvel maha lõigata, siis on võimalik sealt puudelt käbid ära korjates teenida lisatulu. Selleks peaks esmalt pöörduma Keskkonnaameti poole, kes vaatab puistu üle ja annab nõusoleku sealt käbide varumiseks. Seejärel peaks ühendust võtma RMK taimla- ja seemnemajandusosakonnaga, et sõlmida kirjalik kokkulepe käbide ostuks-müügiks.