Tallinna külastusalaTallinna külastusala külastuskorralduskavas käsitletakse järgnevaid RMK majandatavaid puhke- ja kaitsealasid:
  • Tallinna ümbruse puhkeala
  • Naissaare looduspark
Varbola puistu kujundamise rahvakoosoleku materjalid:
Rahvakoosoleku kohtumise presentatsioon
Rahvakoosolekul osalejate nimekiri
Rahvakoosoleku kohtumise memo
Kava materjalid:
Tallinna külastusala külastuskorralduskava tööversioon
Tallinna külastusala analüüs ja profileerimine
Tallinna külastusala loodushoiuobjektide prioriteetsus
Külastajauuringu tulemused 2015 Tallinna ümbruse puhkealal
Külastajauuringu tulemused 2015 Naissaare looduspark
Töörühma kohtumise materjalid
Töörühma kohtumise sissejuhatav ettekanne
Kontaktisikud:
Daniel Juhhov
Külastusala juht
daniel.juhhov@rmk.ee
Tiina Selart
Kavandamisspetsialist
tiina.selart@rmk.ee

Ettepanekute esitamine:
ettepanekud ja probleemid palume esitada kontaktisikutele kasutades allolevat vormi:
Ettepaneku esitamise vorm