Ida-Virumaa külastusalaIda-Virumaa külastusala külastuskorralduskavas käsitletakse järgnevaid RMK majandatavaid puhke- ja kaitsealasid:
  • Peipsi põhjaranniku puhkeala (sh. Oru park)
Kava materjalid:
Ida-Virumaa külastusala külastuskorralduskava tööversioon
Ida-Virumaa külastusala analüüs ja profileerimine
Ida-Virumaa külastusala loodushoiuobjektide prioriteedid
Külastajauuringu tulemused 2015 Peipsi põhjaranniku puhkealal
Külastajauuringu tulemused 2015 Oru park
Töörühma kohtumise materjalid:
Töörühma kohtumise sissejuhatav ettekanne
Töörühma kohtumise memo
Kontaktisikud:
Heinar Juuse
Külastusala juht
heinar.juuse@rmk.ee
Tiina Selart
Kavandamisspetsialist
tiina.selart@rmk.ee

Ettepanekute esitamine:
ettepanekud ja probleemid palume esitada kontaktisikutele kasutades allolevat vormi:
Ettepaneku esitamise vorm