Kõrvemaa ja Jõgevamaa külastusaladKõrvemaa ja Jõgevamaa külastusalade külastuskorralduskavas käsitletakse järgnevaid RMK majandatavaid puhke- ja kaitsealasid:
  • Aegviidu-Kõrvemaa puhkeala
  • Endla looduskaitseala
  • Tartu-Jõgeva puhkeala põhjaosa (sh. Elistvere loomapark)
Kava materjalid:
Kõrvemaa-Jõgevamaa külastusalade külastuskorralduskava tööversioon
Kõrvemaa-Jõgevamaa külastusalade analüüs ja profileerimine
Kõrvemaa-Jõgevamaa külastusalade loodusobjektide prioriteetsus
Külastajauuringu tulemused 2015 Aegviidu-Kõrvemaa puhkeala
Külastajauuringu tulemused 2017 Endla looduskaitseala
Külastajauuringu tulemused 2015 Tartu-Jõgeva puhkeala
Töörühma kohtumise materjalid:
Töörühma kohtumise sissejuhatav ettekanne
Töörühma kohtumise memo
Kontaktisikud:
Andri Plato
Külastusala juht
andri.plato@rmk.ee
Kerli Karoles-Viia
Kavandamisspetsialist
kerli.karoles-viia@rmk.ee

Ettepanekute esitamine:
ettepanekud ja probleemid palume esitada kontaktisikutele kasutades allolevat vormi:
Ettepaneku esitamise vorm